💥परभणी तालुक्यातील अवैध रेती साठ्याचा होणार जाहीर लिलाव.....!


💥अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी दत्तु शेवाळे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे💥

परभणी (दि.16 नोव्हेंबर) :  परभणी तालूक्यातील मौजे जोडपरळी येथील अंदाजे 2094 ब्रास,मौजे रहाटी येथील अंदाजे 685 ब्रास, मौजे संबर येथील 244 ब्रास, मौजे उखळद येथील अंदाजे 227 ब्रास, मौजे धसाडी येथील अंदाजे 40 ब्रास आणि पोलीस स्टेशन कोतवाली येथील अंदाजे 5 ब्रास जप्त अवैध रेती साठ्याचा गुरुवार (दि. 17) दुपारी बारा वाजता उपविभागीय कार्यालय, परभणी येथे जाहीर लिलाव करण्यात येणार आहे. जप्त रेती साठ्यासाठी लिलावात भाग घेऊ इच्छिणाऱ्यांना अटी व शर्तीस अधीन राहून सहभागी होता येईल,अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी दत्तु शेवाळे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

रेतीसाठा लिलावातील इच्छुकांना अटी व शर्तीच्या अधिन राहून बोली बोलता येईल. शासकीय किमतीच्या एक चर्तुर्थांश रक्कम लिलाव सुरु होण्यापूर्वी येथे जमा करावी लागेल.  रेतीसाठा जेथे आहे व जसा आहे त्याच स्थितीत घ्यावा लागेल. सदरील रक्कम भरणा केल्याशिवाय लिलाव अंतिम केला जाणार नाही. लिलावाच्या दिवसापासून एका महिन्याच्या आत स्वखर्चाने साठा ठिकाणावरुन उचल करावा लागेल. लिलावधारकास संपूर्ण रक्कम भरावी लागेल. शासन आदेशानुसार जीएसटी कराचा भरणा करणे बंधनकारक असेल. बोली लावून साठा घेऊन संपूर्ण रक्कम भरणा न केल्यास संबंधितांविरुद्ध फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात येईल. अपेक्षित रेतीसाठ्याच्या प्रमाणात वाहतूक पासेस लिलावधारकास दिल्या जातील. विहीत कालावधीत साठ्याची उचल न केल्यास फेरलिलाव करण्यात येईल.

लिलावात भाग घेणाऱ्यांकडे ओळखपत्र, पॅनकार्ड, टॅनकार्ड असणे आवश्यक आहे. लिलावधारकाने गौण खनिज विकास प्रतिष्ठानची 10 टक्के रक्कम जमा करावी लागेल. साठवणूक केलेल्या साठ्याच्या जागेचा अकृषिक कर भरणा करणे आवश्यक राहील. लिलावधारकाने साठा दर्शविलेल्या पत्त्यावर पाहून घ्यावा. ती लिलावात बोली बोलणाऱ्यांची जबाबदारी राहील. लिलाव अंशत: अथवा पूर्णत: रद्द करण्याचे अधिकारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना राहतील. रेती साठ्याची रक्कम भरणा केल्यानंतर तीन दिवसात रेती वाहतूक पासेससाठी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी परभणी यांच्याकडून पासेस हस्तगत करावेत. तसेच वेळोवेळी प्रशासनाने दिलेल्या सुचनांचे पालन करावे, असे उपविभागीय अधिकारी श्री. शेवाळे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.....

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या