🌟राज्यातील 65 वर्षे व त्यावरील वयोवृद्धांसाठी मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राबविण्यास प्रारंभ....!


🌟परभणी जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी 31 जुलै पर्यंत सुट्टीचे दिवस वगळून कार्यालयीन वेळेत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन🌟  

परभणी (दि.05 जुलै 2024) : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील 65 वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमानपरत्वे येणारे दिव्यांगत्व, अशक्तपणावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने, उपकरणे खरेदीसाठी तसेच मनःस्वास्थ केंद्र, योगोपचार इत्यादीव्दारे त्यांना मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र वृध्द लाभार्थ्यांना त्यांच्या शारीरिक असमर्थता-दुर्बलतेनुसार सहाय्यभूत साधने, उपकरणे खरेदी करता येतील. यामध्ये चष्मा, श्रवणयंत्र, ट्रायपॉड, स्टिक व्हील चेअर, फोल्डींग वॉकर, कमोड खुर्ची, नि-ब्रेस, लंबर बेल्ट, सर्वाईकल कॉलर इ. तसेच केंद्र शासनाच्या कार्मीक विभागाव्दारे नोंदणीकृत करण्यात आलेले तसेच राज्य शासनाव्दारे नोंदणी करण्यात आलेल्या योगोपचार केंद्र, मनःस्वास्थ केंद्र, मनशक्ती केंद्र येथे सहभागी होता येईल. 

त्यासाठी राज्य शासनातर्फे 100 टक्के अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल तसेच याचा थेट लाभ वितरण (DBT) प्रणालीव्दारे 3 हजार रुपयांच्या मर्यादेत निधी वितरण करण्यात येईल. या योजनेच्या लाभासाठी 31 डिसेंबर 2023 रोजी वयाची 65 वर्षे पूर्ण केलेल्या व्यक्ती या ज्येष्ठ नागरिक म्हणून पात्र समजण्यात येतील. वयाची 65 वर्ष आणि त्याहून अधिक आहे त्या व्यक्ती पात्र ठरणार आहेत.   त्या नागरिकाने आधारकार्डसाठी केलेला अर्ज असावा आणि आधार नोंदणीची पावती असणे आवश्यक आहे. आधारकार्ड नसेल आणि स्वतंत्र ओळख दस्तऐवज असतील तर ते ओळख पटविण्यासाठी स्वीकारार्ह असेल.

लाभार्थी पात्रतेसाठी जिल्हा प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र किंवा बीपीएल रेशनकार्ड किंवा राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत इंदिरा गांधी वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत किंवा राज्य-केंद्रशासीत सरकारच्या इतर कोणत्याही पेन्शन योजनेअंतर्गत वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन मिळाल्याचा पुरावा. लाभार्थ्याचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 2 लाख रुपयांच्या आत असावे. याबाबतचे लाभार्थ्याचे स्वयंघोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. व्यक्तीने मागील 3 वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारव्दारे नियोक्त सार्वजनिक उपक्रमांसहित कोणत्याही सरकारी संस्थाकडून तेच उपकरण विनामूल्य प्राप्त केले नसावे. याबाबतचे लाभार्थ्याचे स्वयंघोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र दोषपूर्ण किंवा अकार्यक्षम उपकरणांच्या बदलीला अपवाद म्हणून परवानगी दिली जाईल.

पात्र लाभार्थ्यांच्या बँकेच्या वैयक्तीक आधार संलग्न बचतखात्यात 3 हजार रुपये थेट लाभ वितरण प्रणालीव्दारे वितरीत करण्यात येतील. सदर योजनेअंतर्गत विहित केलेली उपकरणे खरेदी केल्याचे तसेच मनःस्वास्थ केंद्राव्दारे प्रशिक्षण घेतल्याचे लाभार्थ्यांचे देयक  प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.या योजनेसाठी आधारकार्ड किंवा मतदानकार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेची बँक पासबुक झेरॉक्स,  पासपोर्ट आकाराचे फोटो-2, स्वयं-घोषणापत्र, शासनाने ओळखपत्र पटविण्यासाठी विहीत केलेली अन्य कागदपत्रे आणि आरोग्य प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेअंतर्गत 60 वर्ष व त्यावरील वयोवृद्ध्द नागरिकांनी योजनेचा लाभ घेणेसाठी सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, परभणी जायकवाडी वसाहत जवळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, परभणी येथे 31 जुलै 2024 पर्यंत सुट्टीचे दिवस वगळून कार्यालयीन वेळेत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन केले आहे........  

*****

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या