🌟परभणी तालुक्यातील जमिनीचा एका साल लावणी वर्षासाठी जाहीर लिलाव शुक्रवार दि.28 जुन रोजी.....!


🌟या जमिनीच्या लिलावात इच्छुक शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन तहसीलदार परभणी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले🌟 

परभणी (दि.25 जुन 2024) : परभणी तालुक्यातील पोखर्णी नृसिंह या गावामधील जमिनीचे एक लावणी वर्ष 2024-25 साठी जाहीर लिलावाची प्रक्रिया शुक्रवारी (दि. 28 जून) रोजी दुपारी 4.00 वाजता तहसील कार्यालय परभणी येथे पार पाडली जाणार आहे. या जमिनीच्या लिलावात इच्छुक शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन तहसीलदार,परभणी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे. 

परभणी तालुक्यातील इनामी जमिनीचे 2024-25 या एका लावणी वर्षांच्या कालावधीसाठी पोखर्णी नृसिंह येथील गट नंबर 211 मधील 2 हेक्टर 75 आर, गट नंबर 222 मधील 3 हेक्टर 64 आर, 223 मधील 12 हेक्टर 73 आर क्षेत्रफळाच्या जमिनीचा जाहीर लिलाव शुक्रवारी  28 जून रोजी होणार आहे मोलमजुरीची रक्कम लिलाव लावणी रक्कमा शिवाय राहिल. जास्तीत जास्त रक्कमेची बोली लावणारे नावे लावणी लिलाव मंजुर करण्यात येईल. लिलाव मंजुर होताच पुर्ण रक्कम जमा करावी लागेल. लिलाव मंजूर होताच 100/- रुपये स्टॅम्प पेपरवर करारनामा लिहून द्यावा लागेल. सरकारी रक्कमेचे 50 टक्के रक्कम आधी भरल्याशिवाय बोली धारकास बोली बोलण्याची परवानगी नाही. ज्या व्यक्तीकडे लावणी लिलावाची पुर्वीची रक्कम बकाया आहे अशा थकबाकीदारास बोली बोलता येणार नाही. लावणी लिलाव अंतिम करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांच्याकडे राहतील. कोणतीही बोली कारणास्तव नाकारण्याचे व स्विकारण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी, परभणी यांच्याकडे राहतील. एक साल लावणीमध्ये बोली धारकांनी अंतिम बोली बोलल्यानंतर त्याच वेळी व त्या दिवशी एकसाल लावणीची संपूर्ण रक्कम या कार्यालयास जमा करावी. तदनंतरच एकसाल लावणी जमीन संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्यामार्फत ताब्यात देण्यात येईल........


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या