🌟मोटर सायकल चोरी प्रकरणातील आरोपीस स्थानिक गुन्हे शाखेकडुन अटक......!


🌟स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने आरोपीकडून एकुण ६ चोरीच्या मोटर सायकल केल्या जप्त🌟 

फुलचंद भगत

वाशिम:-पोलीस स्टेशन वाशिम शहर येथे दाखल अप.क. १५५/२०२३ कलम ३७९ भादंवि चे गुन्हयात गुप्त बातमीदाराकडुन सदर गुन्हयात चोरी गेलेले वाहन हे आरोपी नामे मयुर नवले रा. रिसोड याने चोरी केल्याबाबत खात्रीलायक माहीती प्राप्त झाली. त्यावरून स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने रिसोड हददीतुन वर नमुद आरोपीस ताब्यात घेवुन त्याच्या कडुन २ लाख रूपये रकमेच्या वेगवेगळ्या कंपनीच्या चोरीच्या मोटर सायकल ताब्यात घेतल्या त्यावरून पोलीस स्टेशन वाशिम शहर येथील एक गुन्हा, पोलीस स्टेशन रिसोड येथील एक गुन्हा तसेच पोलीस स्टेशन माहळुनगे एमआयडीसी जिल्हा पिंपरी चिंचवड येथील एक गुन्हा उघड झाला असुन इतर ३ मोटर सायकल जप्त आहेत.

सदर आरोपीस पुढील तपास कामी पोलीस स्टेशन वाशिम शहर यांचे ताब्यात दिले आहे. नागरीकांनी अशा प्रकारचा गैरव्यवहार व संशयास्पद हालचाली लक्षात आल्यास त्याची माहीती तात्काळ पोलीस प्रशासनास दयावी असे आवाहान वाशिम जिल्हा पोलीस दला तर्फे करण्यात येत आहे.उपरोक्त कारवाई मा. पोलीस अधीक्षक श्री अनुज तारे, अपर पोलीस अधीक्षक श्री. भारत तांगडे यांचे मार्गदर्शनात स्थानिक गुन्हे शाखेचे पो.नि. रामकृष्ण, महल्ले, सपोनि योगेश धोत्रे पोहवा गजानन अवगळे, पोहवा गजानन झगरे, पोहवा प्रविण शिरसाट, पोना गजानन गोटे, महिला नापोकों संगिता शिंदे व चालक गजानन जाधव यांचे पथकाने केली आहे.....

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या