🌟धार्मिक स्थळे,रुग्णालये,किंवा शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक ठिकाणाच्या जवळपास तात्पुरती पक्ष कार्यालये स्थापन्यास बंदी...!

 


🌟त्याकरीता जिल्हादंडाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी केले आदेश जारी 🌟

परभणी (दि.19 मार्च) : भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक- 2024 साठी कार्यक्रम दिनांक 16 मार्च, 2024 रोजी घोषीत केला आहे. निवडणूक कार्यक्रम घोषीत केल्याच्या दिनांकापासुन आदर्श आचार संहीता अंमलात आलेली आहे. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील लोकसभा निवडणूकीची संपूर्ण प्रक्रीया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातुन जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळे, रुग्णालये, किंवा शैक्षणीक संस्था व सार्वजनिक ठिकाणाचे जवळपास तात्पुरती पक्ष कार्यालये स्थापन करण्यावर निर्बंध घालणे आवश्यक आहे.

त्याकरीता जिल्हादंडाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी फौजदारी प्रक्रीया संहीता 1973 चे कलम 144 अन्वये जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळे, रुग्णालये, किंवा शैक्षणीक संस्था व सार्वजनिक ठिकाणाचे जवळपास तात्पुरती पक्ष कार्यालये स्थापन करण्यावर निवडणूक प्रक्रीया पुर्ण होईपर्यत (दि. 6 जून, 2024 पर्यंत) निर्बंध घातले असल्याचे आदेश दिले आहेत......

****

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या