🌟वाशिम जिल्हा स्थानीक गुन्हे शाखेची धाडसी कारवाई......!


🌟ॲल्युमिनीअमच्या विद्युत तारांसह एकूण ९,२८,०००/- रू. किंमतीचा मुद्देमाल जप्त🌟                  

फुलचंद भगत

वाशिम :- पोलीस स्टेशन मंगरूळपीर, जि. वाशिम येथे दि. १६/०१/२०२४ रोजी फिर्यादी श्री. सुरज साहेबराव कोंगे, वय ३२ वर्षे, धंदा - नोकरी (कनिष्ठ अभियंता महावीतरण, मंगरूळपीर), रा. बाबरे लेआउट, शहापूर, मंगरूळपीर, जि. वाशिम यांनी फिर्याद दिली की, १३२ केव्ही सबस्टेशन, मंगरूळपीर, पासून ते अंबापूर फाट्यापर्यंत  अॅल्युमिनीअमच्या अंदाजे ८४०० मीटर विद्युत तारा अंदाजे किंमत ५,००,०००/- रू.कोणीतरी अज्ञात चोरटयाने चोरून नेल्या आहेत

फिर्यादी यांनी दिलेल्या फिर्यादी वरून पोलीस स्टेशन मंगरूळपीर येथे अप.क्र. २३/२०२४, कलम ३७९ भादवि अन्वये दाखल करण्यात आला होता. सदर गुन्हयाचा समांतर तपास करीत असताना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला गोपनीय माहिती मिळाली की, सदर विद्युत तारांची चोरी ही आरोपी नामे १) श्री. शेख अंसार शेख शेख चाँद उर्फ बब्बू, वय ३६ वर्षे,धंदा-मजुरी, रा. अमडापूर, ता. चिखली, जि. बुलढाणा २) श्री. शेख शहजाद शेख कदीर, वय २३ वर्षे, धंदा-चालक, रा. समी प्लॉट, पातूर, जि. अकोला ३) श्री. शेख अकबर शेख अबू कलाम, वय ३५ वर्षे, धंदा-मजुरी, रा. काळेगाव, ता. खामगाव,जि. बुलढाणा ४) श्री. शेख मोहसीन शेख करीम, वय ३६ वर्षे, धंदा- मजुरी, रा.मोमीनपुरा, पातूर, जि. अकोला व ५) श्री. शेख शोएब शेख खलील, वय २१ वर्षे,धंदा - मजुरी, रा. मोमीनपुरा, पातूर, जि. अकोला यांनी केली आहे. त्यानंतर नमूद आरोपीतांना बुलढाणा व अकोला जिल्हयातून ताब्यात घेउन त्यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी सदर गुन्हा केल्याची कबुली दिली व चोरीस गेलेल्या विद्युत तारा या पातूर येथील एका नाल्याच्या खाली लपवून ठेवल्या असल्याचे सांगितले. त्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने नमूद ठिकाणी जाउन एकूण ४५६ किलो ॲल्युमिनीअमच्या विद्युत तारा, किंमत अंदाजे २,२८,०००/- रू. व आरोपीतांनी चोरी करताना वापरलेले वाहन बोलेरो पीकअप गाडी क्र. एम. एच. ४८ जी. १२७१, किंमत अंदाजे ७,००,०००/- रू. असा एकूण ९,२८,००० /- रू. चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून आरोपींना पुढील कायदेशिर कारवाई करणेकामी पोलीस स्टेशन मंगरूळपीर, जि. वाशिम यांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.सदरची कारवाई मा. पोलीस अधिक्षक श्री. अनुज तारे साहेब, अपर पोलीस अधिक्षक श्री. भारत तांगडे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली व स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक श्री. रामकृष्ण महल्ले यांच्या नेतृत्वाखाली सपोनि रमाकांत खंदारे,पोलीस अंमलदार पोहवा राजेश राठोड, आशिष बिडवे, पोना राम नागूलकर, ज्ञानदेव मात्रे व पोशि विठ्ठल महाले यांनी पार पाडली.

प्रतिनीधी:-फुलचंद भगत

मंगरूळपीर/वाशिम


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या