🌟लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक : कार्यालय/विश्राम गृहे इत्यादी परिसरात मिरवणुका काढण्यास,घोषणा सभा घेण्यावर निर्बंध...!


🌟जिल्हादंडाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत घातले निर्बंध🌟 

परभणी (दि.19 मार्च) : भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 साठी कार्यक्रम 16 मार्च, 2024 रोजी घोषीत केला आहे. निवडणूक कार्यक्रम घोषीत केल्याच्या दिनांकापासुन आदर्श आचार संहीता अमलात आलेली आहे. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक- 2024 निवडणूकची संपूर्ण प्रक्रीया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातुन जिल्हादंडाधिकारी/उपविभागीय दंडाधिकारी/तालूका दंडाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालय/संस्था आणि शासकीय विश्रामगृहाच्या आवारामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाने, निवडणूक लढविणाऱ्याने, उमेदवाराने किंवा त्याच्या प्रतिनीधीने किंवा त्याच्या हितचिंतकाने सभा घेणे, सदरील आवाराचा वापर राजकीय कामासाठी करणे किंवा रॅली काढणे. निवडणूकी संबंधाने पोस्टर्स, बॅनर्स, पॉम्प्लेट्स, कट आऊट, पेंटींग्स, होर्डीग्ज लावणे, निवडणूक विषयक घोषवाक्य लिहीने, किंवा सदरील आवारात निवडणूक विषयक घोषणा देणे किंवा मतदाराला प्रलोभन दाखविणे आणि निवडणूकीच्या कामात बाधा निर्माण होईल अशी कृती करणे इत्यादी बाबी नियंत्रीत करणे आवश्यक आहे.

त्याकरिता जिल्हादंडाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहीता 1973 चे कलम 144 अन्वये वरील ठिकाणी वरीलप्रमाणे कृती करण्यास निवडणूक प्रक्रीया पूर्ण होईपर्यत (दि. 6 जून, 2024 पर्यंत) निर्बंध घातले असल्याचे आदेश दिले आहेत......

****

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या