🌟परभणी जिल्ह्यात नमुना मतपत्रिका छपाईवर निर्बंध....!


🌟लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 आदर्श आचारसंहिता🌟 

परभणी (दि.19 मार्च) : भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक- 2024 साठी कार्यक्रम दिनांक 16 मार्च, 2024 रोजी घोषीत केला आहे. निवडणूक कार्यक्रम घोषीत केल्याच्या दिनांकापासुन आदर्श आचार संहीता अंमलात आलेली आहे. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील लोकसभा निवडणूकीची संपूर्ण प्रक्रीया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातुन राजकीय पक्षांनी, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनीधींनी किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने मुद्रणालयाचे मालकाने व इतर सर्व माध्यमा‌द्वारे छपाई करणाऱ्या मालकाने तसेच प्रकाशकाने नमुना मतपत्रिका छापतांना खालील बाबीवर निर्बंध घालणे आवश्यक आहे.

इतर उमेदवाराचे नाव व त्यांनी नेमुन देण्यात आलेले चिन्ह वापरणे.  नमुना मतपत्रिकेसाठी आयोगाने निश्चीत केल्याप्रमाणे कागद वापरणे. आयोगाने निश्चीत केलेल्या कागदाच्या आकारामध्ये नमुना मतपत्रिका छापणे.त्याकरिता जिल्हादंडाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहीता 1973 चे कलम 144 अन्वये नमुना मतपत्रिका छपाईस निवडणूक प्रक्रीया पूर्ण होईपर्यंत (दि. 6 जून, 2024 पर्यंत) निर्बंध घातले असल्याचे आदेश दिले आहेत.....

*****

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या