🌟सार्वजनिक मालमत्तेची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात विरुपता करण्यास निर्बंध.....!


🌟लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 : आदर्श आचारसंहिता🌟 

परभणी (दि.19 मार्च) : भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक- 2024 साठी कार्यक्रम दिनांक 16 मार्च, 2024 रोजी घोषीत केला आहे. निवडणूक कार्यक्रम घोषीत केल्याच्या दिनांकापासुन आदर्श आचार संहीता अंमलात आलेली आहे. काही व्यक्ती/संस्था यांचेकडुन मोठ्या प्रमाणात अनाधिकृत होर्डीग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स व भिंतीवर जाहीराती लावुन शहराचे विरुपीकरण करण्यात आले आहे. तसेच निवडणूक कालावधीत राजकीय पक्ष अथवा पक्षाशी संबंधीत व्यक्ती/संस्था यांचेकडुन होर्डीग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स व भिंतीवर जाहीराती लावुन शहराचे विद्रुपीकरण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

भारत निवडणूक आयोगाने मालमता विरुपीत करण्यास प्रतिबंध करण्यासंबंधी दिलेल्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत सूचित केल्यानुसार महानगरपालीका, नगरपालीका व ग्रामीण भागात निवडणूकीच्या कालावधीमध्ये होडींग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स व भिंतीवर जाहीरात प्रदर्शीत करतांना संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच परवानगी संपल्यानंतर ते दुर (नष्ट) करुन इमारती, मालमत्ता पुर्ववत करुन घेणे, जाहीराती तात्काळ काढून घेणे आवश्यक आहे.

त्याकरिता जिल्हादंडाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहीता 1973 चे कलम 144 अन्वये निवडणूकीच्या कालावधीमध्ये शासकीय/निमशाकीय सार्वजनिक मालमत्तेची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात विरुपता करण्यास निवडणूक प्रक्रीया पूर्ण होईपर्यत (दि. 06 जून, 2024 पर्यंत) निर्बंध घातले असल्याचे आदेश दिले आहेत......


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या