🌟वाशिम जिल्हा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाकडून मोटार सायकल चोरी प्रकरणातील मुख्य आरोपीस अटक....!


🌟या प्रकरणात एकूण १२ मोटारसायकलसह वाहनचोरीचे ०८ गुन्हे उघड🌟

फुलचंद भगत

वाशिम :- वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड पोलीस स्थानकात दाखल अप.क्र.७३९/२३, कलम ३७९ भादंवि मध्ये सहभाग निष्पन्न झालेला आरोपी विक्की साबळे, रा.धोडप बोडखे, ता.रिसोड, जि.वाशिम यास यापूर्वीच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने रिसोड हद्दीतून ताब्यात घेतले होते. त्याच्याकडून ०६.५० लाखांच्या १० चोरीतील वेगवेगळ्या कंपनीच्या मोटारसायकली ताब्यात घेतल्या होत्या. सदर आरोपीकडे अधिक तपास केला असता त्याचेकडून सदर गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी नामे राजदीप उत्तम कांबळे, रा.रिसोड हा निष्पन्न झाला.

         सदर गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी नामे राजदीप उत्तम कांबळे, रा.रिसोड हा आजपावेतो फरार असतांना त्यास मिळालेल्या गोपनीय माहितीवरून वाशिम हद्दीतून ताब्यात घेऊन त्याच्याजवळून पो.स्टे.रिसोड व वाशिम शहर येथून चोरी गेलेल्या ०२ मोटारसायकल अं.किं. ०१.०० लाख रुपये हस्तगत करण्यात आल्या असून आतापर्यंत या दोन आरोपींकडून एकूण १२ मोटारसायकलअं.किं. ०७.५० लाख रु.चा मुद्देमाल ताब्यात घेतला आहे. आरोपींकडून हस्तगत करण्यात आलेल्या मोटारसायकल मध्ये वाशिम जिल्ह्यातील ०७ मोसा चोरीचे गुन्हे उघड झाले असून अकोला जिल्ह्यातील मोसा चोरीचा ०१ गुन्हा उघड झाला आहे. सदर आरोपीस पुढील तपासकामी पो.स्टे.वाशिम शहर यांच्या ताब्यात दिले आहे. नागरिकांनी अश्या प्रकारचे गैरव्यवहार व संशयास्पद हालचाली लक्षात आल्यास त्याची माहिती तात्काळ पोलीस प्रशासनास द्यावी, असे आवाहन वाशिम जिल्हा पोलीस दलातर्फे करण्यात येत आहे.

         सदर कामगिरी मा.पोलीस अधीक्षक श्री.अनुज तारे (IPS), अपर पोलीस अधीक्षक श्री.भारत तांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री.रामकृष्ण महल्ले, पोलीस निरीक्षक, स्थानिक गुन्हे शाखा, वाशिम यांचे पथक सपोनि.जगदीश बांगर,पोहवा.गजानन झगरे, गजानन अवगळे, नापोकॉ.गजानन गोटे सर्व नेमणूक स्थानिक गुन्हे शाखा, वाशिम यांनी पार पाडली.

प्रतिनीधी:-फुलचंद भगत

मंगरूळपीर/वाशिम


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या