🌟परभणी जिल्ह्यातील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांनी निर्वाह भत्त्याची रक्कम वजा करुन उर्वरित रक्कम महाविद्यालयात जमा करावी...!


🌟उर्वरित शिक्षण शुल्क,परिक्षा शुल्क,ना-परतावा शुल्काची रक्कम संबंधित महाविद्यालयास ७ दिवसांच्या आत जमा करण्याचे निर्देश🌟

परभणी (दि.03 जानेवारी) :  केंद्र शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना लागू केली आहे. या योजनेतंर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना केंद्र शासनाची 60 टक्के हिस्याची रक्कम महाडीबीटी प्रणालीद्वारे विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँकखात्यात जमा झाल्यानुसार विद्यार्थ्यांनी त्यांना अनुज्ञेय असलेल्या निर्वाह भत्त्याची रक्कम वजा करुन उर्वरित शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क, इतर ना-परतावा शुल्काची रक्कम संबंधित महाविद्यालयास सात दिवसांच्या आत जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 गेल्या काही  दिवसांपासून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीची सन 2021-22 व 2022-23 वर्षातील केंद्र शासनाची  60 टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधारसंलंग्न बँक खात्यात जमा करण्याची  कार्यवाही सुरु आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात अशी रक्कम जमा झाली आहे अथवा काही दिवसांत जमा होणार आहे अशा विद्यार्थ्यांनी त्या रकमेमधुन निर्वाहभत्याची रक्कम वजा करून उर्वरित सर्व रक्कम महाविद्यालयात जमा करावी, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त श्रीमती गिता गुठ्ठे यांनी केले आहे. याप्रमाणे कार्यवाही न केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यांची राहील, याची नोंद घ्यावी....


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या