🌟डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट सार्वजनिक ग्रंथालय डॉ.एस.आर.रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता/सेवक पुरस्कार...!


🌟उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता/सेवक (ग्रंथमित्र) पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन🌟

परभणी (दि.18 जानेवारी) : सन 2022-23 च्या "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट ग्रंथालय पुरस्कार" आणि "डॉ. एस.आर. रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक (ग्रंथमित्र) पुरस्कार" पुरस्कारासाठी इच्छुक असणारी ग्रंथालये, कार्यकर्ते व सेवक यांनी आपले विहित नमुन्यातील अर्ज दिनांक 22 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी, 2024  या कालावधीत तीन प्रतीत जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी श्री. ढोक यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत ग्रंथालय संचालनालयाकडून राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचा गुणात्मक विकास व्हावा, ग्रंथालयांकडून जनतेला अधिक चांगल्या ग्रंथालय सेवा उपलब्ध करुन द्याव्यात, वाचन संस्कृती वृध्दींगत करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट ग्रंथालय पुरस्कार" तसेच  ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ता व सेवक यांना भारतीय ग्रंथालय शास्त्राचे जनक डॉ. शियाली रामामृत रंगनाथन यांच्या नावाने "डॉ. एस.आर. रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक (ग्रंथमित्र) पुरस्कार" देण्यात येतो.

राज्यातील शहरी व ग्रामीण विभागातील ‘अ’ ‘ब’ ‘क’ ‘ड’ वर्गातील उत्कृष्ट शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुक्रमे रुपये 1 लाख, 75 हजार, 50 हजार, 25 हजार रुपये रोख रक्कम आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येते.राज्यातील एक राज्यस्तरीय उत्कृष्ट कार्यकर्ता व एक राज्यस्तरीय उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवक यांना प्रत्येकी रुपये 50 हजार रोख रक्कम आणि प्रमाणपत्र तसेच राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील प्रत्येकी एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता व उत्कृष्ट सेवक यांना प्रत्येकी रुपये  25 हजार रोख रक्कम आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येते.......

****

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या