🌟परभणी जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेसाठी कलम 36 लागु.....!


🌟जिल्हा पोलिस अधिक्षक रागसुधा आर.यांनी केले आदेश जारी🌟                   

परभणी (दि.25 जानेवारी) : परभणी जिल्ह्यात 31 जानेवारी, 2024 ते 18 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत सय्यद तुराबुल हक्क साहेब ऊर्स यात्रा भरते. या कालावधीत राजकिय पक्ष व संघटनेच्या वतीने आंदोलने, होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच सध्या मराठा, लिंगायत, धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे या करिता मोठ्या प्रमाणात मोर्चे, निदर्शने, आंदोलने, बंद चे आयोजन करण्याची शक्यता असल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून परभणी जिल्ह्यात या कालावधीत शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी परभणीचे पोलिस अधिक्षक रागसुधा आर. यांनी कलम 36 मुंबई पोलिस कायद्यान्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानूसार परंतू कलम 33 अन्वये केलेल्या कोणत्याही नियमाचे किंवा आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही अशा रितीने दि. 31 जानेवारी ते 18 फेब्रुवारी, 2024 पर्यंत परभणी जिल्ह्यात सर्व ठाणे स्वाधीन अंमलदार किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुंबई पोलिस कायदा कलम 36 मधील पोट कलम क, ख, ग, ड 1 (डक) (च) प्रमाणे खालील बाबतीत लेखी किंवा तोंडी आदेश आपआपल्या हद्दीत देण्याचे अधिकार राहतील

क) स्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणूकीतील किंवा जमावातील लोकांनी कशा रितीने चालावे किंवा त्यांची वर्तणूक किंवा वागणूक कशी ठेवावी याविषयी निर्देश देणे. ख) कोणत्याही मिरवणूका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या वेळात काढाव्यात किंवा काढु नयेत असे मार्ग व अशा वेळा विहीत करणे. ग) सर्व मिरवणूकींच्या व जमावांच्या प्रसंगी व उपासणेच्या सर्व जागांच्या आसपास उपासनेच्यावेळी व कोणत्याही रस्त्यावरुन किंवा सार्वजनिक जागी किंवा सार्वजनिक स्थळी गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी अडथळा होऊ न देणे. घ) सर्व रस्त्यावर व रस्त्यामध्ये आणि सार्वजनिक स्नानाच्या, कपडे धुण्याच्या व उतरवण्याच्या जागांच्या ठिकाणी व जागांमध्ये, जत्रा, देवळे आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणे. ड) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचे किंवा गाणी गाण्याचे किंवा ढोल, ताशे व इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि शिंगे व ईतर कर्कश वाद्य वाजविण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे. 1.(डक) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही सार्वजनिक करमणुकीच्या ठिकाणी ध्वनीक्षेपकांचा उपयोग करण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे. च) सक्षम  प्राधिकाऱ्याने या अधिनियमाची कलमे 33, 35, 37 ते 40, 42, 43 व 45 अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन असलेले व त्यास पुष्ठी देणारे योग्य आदेश देणे.

या आदेशाद्वारे कोणत्याही इसमाने हा आदेश लागु असेपर्यंत परभणी जिल्ह्यात जाहीरसभा पदयात्रा इत्यादी कार्यक्रमासंबंधी पोलिस अधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून तारीख, वेळ, सभेची जागा, मिरवणूकीचा मार्ग त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा निश्चित केल्याशिवाय आयोजित करु नये. तसेच संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन करावे. जाहीर सभा, मिरवणूका, पदयात्रा, मोर्चा यात संयोजित घोषणा सोडून ज्या घोषणेत शांतता व सुव्यवस्थेस बाधा येऊ शकेल अशा घोषण देऊ नयेत. हे आदेश लग्नाच्या वरातीस, प्रेत यात्रा व धार्मिक कार्यक्रमास लागू नाहीत. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास तो मुंबई पोलिस कायदा कलम 134 प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील असे पोलिस अधिक्षक रागसुधा आर. यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.....

-*-*-*-*-

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या