🌟परभणी जिल्ह्यातील नागरिकांना इतर मागासवर्गीय महामंडळाच्या विविध कर्ज योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन...!


🌟जिल्ह्याकरीता सन 2023-24 या आर्थीक वर्षासाठी मुख्यालय स्वरावरून उदि्दष्ट प्राप्त झालेले आहे🌟

परभणी (दि.11 जुलै 2023) : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सर्वांगीण कल्याणाकरीता बेरोजारांसाठी स्वयंम उद्योगासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात. तसेच इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील गरजू व कुशल व्यावसायीक व्यक्तींना कृषी संलग्न व पारंपारीक उपक्रम व लघु उद्योग व मध्यम उद्योग उत्पादन, व्यापार विक्री सेवा क्षेत्र इत्यादी व्यवसायाकरीता या महामंडळाच्या परभणी जिल्ह्याकरीता सन 2023-24 या आर्थीक वर्षासाठी मुख्यालय स्वरावरून उदि्दष्ट प्राप्त झालेले आहे. महामंडळा अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजना खालील प्रमाणे आहेत.

रु. 1 लक्ष पर्यंतची थेट कर्ज योजना :  (उद्दिष्ट-120) या योजनेमध्ये अर्जदाराचा सिबील क्रेडिट स्कोअर किमान 500 पेक्षा जास्त असावा, अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रु. 1 लक्ष पेक्षा कमी असावे, परतफेडीचा कालावधी 48 समान मासिक हप्त्यांमध्ये राहील, नियमीत परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना या योजनेत व्याज अदा करावे लागणार नाही. परंतु थकीत झालेल्या हप्त्यांवर द.सा.द.शे. 4 टक्के व्याजदर आकारण्यात येईल.

20 टक्के बीज भांडवल कर्ज योजना : (उदिष्ट-47) या योजनेमध्ये 75 टक्के रक्कम ही बँकेची असून त्यावरील व्याज हे बँकेच्या नियमाप्रमाणे राहील. 20 टक्के रक्कम ही महामंडळची असून, त्यावर द.सा.द.शे. 6 टक्के  व्याज आकारण्यात येते व 5 टक्के सहभाग हा लाभार्थ्यांचा आहे.  या योजनेची कर्ज मर्यादा रुपये 5 लाखा पर्यंत असून, परतफेडीचा कालावधी पाच वर्षाचा समान 60 हप्त्याचा आहे.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना : (उदि्दष्ट-122) सदर योजना बँकेमार्फत राबविण्यात येत असून कर्ज मर्यादा रु. 10 लक्ष पर्यंतची आहे. या योजनेत महामंडळाच्या वेबपोर्टल संगणक प्रणालीवर नांव नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. या योजनेत कुटुंबाचे वार्षीक उत्पन्न मर्यादा 8 लक्ष पर्यंत आहे. कर्ज परतफेडीचा कालावधी बँकेच्या निकषाप्रमाणे तसेच कर्ज रक्कमेचे हप्ते नियमित भरल्यास व्याजाची रक्कम (12 टक्केच्या मर्यादित)  व्याज परतावा रक्कम अनुदान स्वरूपात बँक प्रमाणिकरणानुसार लाभार्थ्याच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. तसेच लाभार्थ्याने ऑनलाईन पोर्टलवर उद्योग सुरू असल्याचे किमान दोन फोटो अपलोड करणे अनिवार्य आहे.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना : (उदि्दष्ट-11) या योजना बँकेमार्फत राबविण्यात येत असून कर्ज मर्यादा रु. 10 लक्ष ते 50 लक्ष पर्यंतची आहे.  या योजनेत  महामंडळाच्या वेबपोर्टल संगणक प्रणालीवर नाव नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. गटातील लाभार्थींचे वय 18 ते 45 वर्षे असावे तसेच गटातील लाभार्थ्यांनी यापूर्वी महामंडळाचा किंवा इतर कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. इतर मागास प्रवर्गातील महामंडळाच्या निकषांनुसार विहीत केलेल्या वार्षीक उत्पन्न मर्यादेतील उमेदवारांच्या बचत गट. भागीदार संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी (कंपनी अधिनियम-2013 अंतर्गत) एलएलपी, एफपीओ अशा शासन प्रमाणिकरण प्राप्त संस्थाना बँकेतर्फे स्वयंरोजगार उद्योग उभारणी करीता जे कर्ज दिले जाईल. त्या कर्ज रक्कमेवरील व्याज परतावा हा बँक प्रमाणीकरणानुसार महामंडळाकडून अदा केला जाईल.

शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना : (उदिदष्ट-11) हि योजना बँकेमार्फत राबविण्यात येत असून कर्ज रक्कमेवरील व्याज परतावा देशातर्गंत व परदेशी उच्च शिक्षणासाठी कर्ज मर्यादा रु. 10 लक्ष ते 20 लक्ष पर्यंतची आहे. या योजनेत महामंडळाच्या वेबपोर्टल संगणक प्रणालीवर नाव नोंदणी अनिवार्य आहे. विद्यार्थ्यांचे वय 17 ते 30 वर्षे असावे. अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षीक उत्पन्न मर्यादा रु. 8 लक्ष असावी. विद्यार्थी  12 वी 60 टक्के गुणासह उत्तीर्ण असावा. रक्कमेवरील व्याज परतावा हा बँक प्रमाणीकरणानुसार महामंडळाकडून अदा केला जाईल. 

सदर कर्ज योजना ही बँकेमार्फत असून लाभार्थ्याने महामंडळाच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज (www.msobcfdc.org) या संकेत स्थळावर भरावा. इतर मागासवर्गीय समाजातील व्यक्तीने जास्तीत-जास्त या योजनांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक एस.एन. झुंजारे यांनी केले आहे. तसेच अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या. जिल्हा कार्यालय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जायकवाडी वसाहत, कारेगांव रोड, परभणी, दुरध्वनी क्रमांक 02452-227615( E-mail-dmobcparbhani@gmail.com)  येथे संपर्क साधावा....

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या