🌟हिंगोली जिल्ह्यात सन 2023/24 या आर्थिक वर्षासाठी अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाची थेट कर्ज योजना...!


🌟असे जिल्हा व्यवस्थापक साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या.) हिंगोली यांनी कळविले🌟

हिंगोली (दि.19 जुलै 2023) : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या.) हिंगोली जिल्हा कार्यालयास सन 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी थेट कर्ज योजना राबविली जाणार आहे. यासाठी 25 चे भौतिक उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. 

हिंगोली जिल्ह्यातील थेट कर्ज योजनेचे कर्ज प्रस्ताव मांग, मातंग समाज व तत्सम 12 पोटजातीतील तसेच मातंग समाजातील राज्यस्तरावरील क्रीडा पुरस्कार प्राप्त (महिला व पुरुष) व्यक्तींना व सैन्यदलातील विरगती प्राप्त वारसाच्या एका सदस्यास प्राधान्याने लाभ देण्यासाठी इच्छुक अर्जदाराकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 

यासाठी इच्छूक अर्जदाराचे वय 18 वर्षे पूर्ण असावे व 50 वर्षापेक्षा जास्त नसावे. शहरी व ग्रामीण अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयापेक्षा जास्त नसावे. अर्जदाराने यापूर्वी महामंडळाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. नियमाप्रमाणे आवश्यक त्या कागदपत्राची पूर्तता करुन या योजनेत साधारणपणे मोबाईल सर्व्हिसींग रिपेरींग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु रिपेअरींग (फ्रीज, एसी, टीव्ही, मायक्रोवेव्ह, लॅपटॉप, कॉम्प्यूटर) हार्डवेअर, ब्युटी पार्लर, ड्रेस डिजायनींग, टेलरींग, फुड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, किराणा दुकान, जनरल स्टोअर्स, मेडिकल स्टोअर्स, फॅब्रीकेशन/वेल्डींग, हार्डवेअर व सेनेटरी शॉप, प्रिंटींग, शिवनकला, झेरॉक्स/लॅमिनेशन, हॉटेल, कॅटरिंग सर्व्हिसेस, मंडप डेकोरेशन, क्रीडा साहित्य/स्पोर्ट शॉप, ज्यूस सेंटर, क्लॉथ/रेडिमेड गारमेंट शॉप, मोटार मेकानिक रिपेअर, शेतीशी निगडीत पुरकाजोड व्यवसाय इत्यादी लघु व्यवसाय समाविष्ट आहेत. 

यासाठीचे कर्ज प्रस्ताव तीन प्रतीत स्वत: अर्जदाराने मूळ कागदपत्रासह साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या.) जिल्हा कार्यालय डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, रिसाला बाजार, शासकीय दवाखान्याजवळ, हिंगोली या ठिकाणी  दि. 17 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सुटीचे दिवस वगळून सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत उपस्थित राहून दाखल करावेत. त्रयस्थ, मध्यस्थामार्फत कर्ज प्रकरणे स्वीकारण्यात येणार नाहीत. तसेच दि.17 ऑगस्ट, 2023 नंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.     

कर्ज प्रकरणासोबत जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रेशनकार्डची झेरॉक्स प्रत, आधार कार्ड, पॅन कार्डची झेरॉक्स प्रत, तीन पासपोर्ट फोटो, व्यवसायाचे दरपत्रक (कोटेशन), व्यवसाय ज्या ठिकाणी करावयाचा आहे त्या ठिकाणची भाडे पावती, करारपत्रक किंवा मालकी हक्काचा पुरावा (नमुना आठ, लाईट बील व टॅक्स पावती), ग्रामपंचायत/नगरपालिका/महानगरपालिका यांचे प्रमाणपत्र किंवा शॉप ॲक्ट परवाना, व्यवसायासंबंधी तांत्रिक प्रमाणपत्र तसेच अनुभवाचा दाखला, शैक्षणिक दाखला, अनुदान किंवा कर्जाचा लाभ न घेतलेले प्रमाणपत्र, अर्जदाराचे सीबील क्रेडीट स्कोअर 500 असावा, अर्जदाराने आधारकार्ड जोडलेल्या बँक खात्याचा तपशील, प्रकल्प अहवाल, प्रकरणासोबतची सर्व कागदपत्रे स्वत:च्या स्वाक्षरीने साक्षांकित करावीत. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ घेता येईल इत्यादी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहेत. 

उद्दिष्टापेक्षा जास्तीची प्रकरणे प्राप्त झाल्यास दि. 14 नोव्हेंबर, 2022 च्या शासन निर्णयानुसार लाभार्थीची निवड लॉटरी पध्दतीने केली जाईल. थेट कर्ज योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थींचे कर्ज प्रकरण जिल्हा समितीच्या मान्यतेने प्रादेशिक कार्यालयास मंजुरीसाठी शिफारस करण्यात येईल, असे जिल्हा व्यवस्थापक, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या.), हिंगोली यांनी कळविले आहे......

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या