💥स्व.भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी महाडिबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याचे आवाहन.....!


💥असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विजय लोखंडे यांनी केले आहे💥

परभणी (दि.30 नोव्हेंबर) : स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व इच्छूक शेतकरी यांनी महाडिबीटी पोर्टलचे https://mahadbt mahait.gov.in/ या संकेतस्थळावर दि. 30 नोव्हेंबर, 2022 पर्यंत अर्ज करण्याचे तसेच याबाबत अधिक माहितीसाठी तालुका कृ अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक व कृषी सहाय्यक यांचेशी संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विजय लोखंडे यांनी केले आहे.

या योजनेसाठी 7/12 उतारा व 8-अ उतारा, सामाईक क्षेत्र असलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांने इतर खातेदारांचे सहमती पत्र आदी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावे. तसेच आधार कार्ड, आधार लिंक बँक खाते क्रमांक, कागदी लिंबु, संत्रा व मोसंबी या लिंबूवर्गीय फळपिकांच्या लागवडीकरीता माती परीक्षण अहवाल कागदपत्राबरोबर अपलोड करावा.  

स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये आंबा, काजू, पेरु, डाळींब, कागदी लिंबू, मोसंबी, संत्रा, नारळ, सिताफळ, आवळा, चिंच, जांभुळ, कोकम, फणस, अंजीर, चिकु अशा एकुणं 16 फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेत खड्डे खोदणे, कलमे रोपे लागवड करणे, पिक संरक्षण, नांग्या भरणे व ठिबक सिंचनाव्दारे पाणी देणे या बाबीकरीता 100% अनुदान आहे. लाभार्थ्यास तिन वर्षाच्या कालावधीत 50:30:20 प्रमाणे अनुदान अदा करण्यात येईल. फळबाग लागवडीकरीता किमान 0.20 हे. ते कमाल 6.00 हे. क्षेत्र मर्यादा अनुज्ञेय राहिल असे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी विजय लोखंडे यांनी कळविले आहे......

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या