💥भुमी अभिलेख विभागाच्या ऑनलाईन परिक्षेचे 28 ते 30 नोव्हेंबर कालावधीत आयोजन.....!


💥विभागाकडून दिनांक 28 फेब्रुवारी, 2022 ते 13 मार्च 2022 या कालावधीत छाननी अर्ज भरण्याची संधी उपलब्ध💥

परभणी (दि.17 नोव्हेंबर) : भुमि अभिलेख विभागातील गट क पदसमुह 4 (भुकरमापक तथा लिपीक) वर्गातील रिक्त पदे सरळ सेवेने भरण्याकरीता दि. 9 डिसेंबर, 2021 रोजी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्यानुसार दिनांक 9 ते 31 डिसेंबर 2021  या कालावधीत उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज सादर केलेले आहेत. त्यानंतर अर्जदार यांना विभागाकडून दिनांक 28 फेब्रुवारी, 2022 ते 13 मार्च 2022 या कालावधीत छाननी अर्ज भरण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली होती.

त्यानुसार छाननी अर्ज प्रकियेमध्ये उमेदवार यांनी अपलोड केलेल्या सर्व प्रमाणपत्राची तपासणी करून भुमी अभिलेख विभागातील गट-क पदाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार जाहिरातीत नमुद केलेल्या अर्हतेऐवजी इतर अर्हतेबाबत प्रमाणपत्र अपलोड केलेली आहेत अशा उमेदवारांना अपात्र ठरवून संपुर्ण प्रक्रियेअंती पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची सामान्य प्रशासन विभागाकडे दि. 4 मे, 2022 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ऑनलाईन परिक्षा (Computer Based Test) दिनांक 28 ते 30 नोव्हेंबर, 2022 या कालावधीत IBPS कंपनीमार्फत महाराष्ट्रातील विविध केंद्रावर घेण्यात येणार आहे.

परीक्षेचे विभागनिहाय वेळापत्रक व उमेदवारांचे परीक्षेचे प्रवेशपत्र याबाबत विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (https://mahabhumi.gov.in) या लिंकवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पात्र उमेदवारांनी संबंधित संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार प्रवेशपत्र डाउनलोड करून प्रवेशपत्रावर नमुद परीक्षा केंद्रावर दिलेल्या वेळेत उपस्थित राहुन परीक्षा द्यावयाची आहे.

परीक्षा पध्दतीबाबतची सविस्तर माहिती पुस्तिका विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. तसेच परीक्षेचे प्रवेशपत्र डाऊनलोड करण्याकरीता ची लिंक देखील दिनांक 14 नोव्हेंबर, 2022 पासुन विभागाच्या वरील संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक भुमी अभिलेख डॉ. वसंत निकम यांनी दिली आहे.....

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या