💥महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेची प्रक्रिया सुरु...!


💥शेतकऱ्यांनी त्यांचे बँक खाते आधार लिंक करण्याचे प्रशासनाचे आवाहन💥

परभणी (दि.26 आगस्ट) : महात्मा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना 2019 अंतर्गत प्रोस्ताहनपर लाभ योजना शासनाने शासन निर्णय दि. 29 जूलै, 2022 नुसार सन 2017-2018,2018 2019 व 2019-2020 या विहित वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची नियमीतपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ पात्र शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. तेव्हा पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांचे बचत खाते/कर्जखाती आधार लिंक नसेल त्यांनी आपले खाते आधारकार्डशी लिंक करुन घेण्याचे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

             या योजनेची अंमलबजावणी दि .23 ऑगस्ट, 2022 पासुन करण्यात आली असुन सदर योजना पुर्णतः ऑनलाईन पध्दतीने राबविली जाणार आहे. आधार क्रमांकानुसार दि. 31 ऑगस्ट, 2022 पर्यंत बँका या योजनेस पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करुन त्यांचे लेखापरीक्षण करुन घेणार आहेत. सदर याद्या सहकार खात्याच्या लेखापरीक्षकाकडून तपासणी करण्यात येवून दि. 1 ते 5 सप्टेंबर या कालावधीत महा आयटीमार्फत विकसीत संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करणार आहेत. सदर योजने अंतर्गत ज्या पात्र शेतकऱ्यांची खाती आधार लिंक नसतील, अशा शेतकऱ्यांची यादी संबधीत बँका, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत इत्यादी ठिकाणी त्यांचे कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर दि.5 सप्टेंबरपूर्वी प्रसिध्द करण्यात येणार आहेत. सदर योजनेची लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची खाती आधार लिंक नसतील अशा शेतकऱ्यांनी त्यांचे संबधीत बँक शाखेशी किंवा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थाचे सचिव यांच्याशी संपर्क करुन त्यांची खाती आधार लिंक करुन घ्यावीत असे आवाहन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी केले आहे. असे जिल्हा उपनिबंधक परभणी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.....

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या