💥मंगळवेढा येथील पुरवठा निरीक्षकसह दोघांना १२०० रुपयांची लाच घेताना एसीबी रंगेहाथ घेतले ताब्यात...!


💥मासिक हप्त्यापोटी स्वस्त धान्य दुकानदाराला मागीतली होती बाराशें रुपये लाच💥

मंगळवेढा : शासकीय धान्य गोदामात शासकीय चलनाची रक्कम भरण्यासाठी १२०० रुपयांची लाच स्वीकारताना दोघांना रंगेहाथ पकडण्यात आले.उत्तम वामन गायकवाड ३९ वर्षे व्यवसाय नोकरी, पद पुरवठा निरीक्षक तहसिल मंगळवेढा (२) खाजगी इस इसम बालाजी सिध्देश्वर यादव २५ वर्ष संगणक चालक, शासकिय धान्य गोदाम मंगळवेढा असे अटक झालेल्या दोघांची नावे आहेत.

यातील तक्रारवार यांचे बार गल्ली, मंगळवेढा येथे स्वस्त धान्य दुकान असून त्यांना प्रत्येक महिन्याला धान्याच्या चलनाची रक्कम ही तहसिल कार्यालय, मंगळवेढा अंतर्गत असलेल्या शासकिय धान्य गोदाम मंगळवेढा येथे शासकिय रक्कम चलनाव्दारे भरावी लागते. 

यातील  तक्रारदार यांनी माहे मे २०२२ या महिन्यामकारक्कम भरण्याच्या अनुषंगाने शासकिय धान्य गोदाम मंगळवेढा येथील आरोपी क्र.०२ यादव यांना भेटले असता आरोपी क्र. ०२ यादव यांनी तक्रारदार यांना चलनाचे रक्कमे व्यतिरिक्त त्याचे स्वत: करीता २५०/- व साहेबांचे करीता १२००/-रु अशी मासिक हप्ता म्हणून दयावी लागेल असे म्हणून लागी मागणी केली.

तक्रारदार यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून दि. १२/०५/२०२२. दि २६/०५/२०२२ दरम्यान  आरोपीकडे पडताळणी कारवाई करण्यात आली असता पडताळणी कारवाई करून आरोपी ०२ यादव यांनी वरील प्रमाणे लाच रकमेची मागणी केली

 दि. २६/०५/२०२२ रोजी यातील आरोपी  गायकवाड यांचेवर पडताळणी कारवाई केली असता पडताळणी कारवाईदरम्यान त्यानी आरोपी क.०२ यादव यांनी मागणी केलेल्या लाच रक्कमेची मागणी करून त्यास दुजोरा दिला. 

 २६/०५/२०२२ रोजी सदर प्रकरणामध्ये सापळा कारवाई केली असता पडताळणी कारवाई दरम्यान यांनी सदर लाचेची रक्कम आरोपी ०२ यादव देण्यास सांगुन सदरची लाच रक्कम मार्फतीने स्विकारल्यानंतर दोन्ही आरोपींना त्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले असून सविस्तर गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे.

ही कारवाई उमाकात महाडीक, पोलीस निरीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सोलापूर पोलीस अंमलदार पो.ना.घाडगे पो.शि. मुल्ला,पो.शि. सम्पर्क सपोश सुरवसे, सर्व अॅन्टी करप्शन ब्युरो सोलापूर यांनी केली आहे.....

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या