💥सोलापूर येथील लाचखोर सहाय्यक विद्युत निरीक्षकास १५ हजार रुपयांची लाच घेताना पकडले रंगेहाथ...!


💥लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सहायक विद्युत निरीक्षक फैजुलअल्ली महेबुब मुल्ला यास लाच घेतांना रंगेहात पकडले💥

सोलापूर – ३२ हजार रुपये लाचेची मागणी करून त्यापैकी पहिला हप्ता १५ हजार रुपये स्वीकारले असताना सहायक विद्युत निरीक्षक फैजुलअल्ली महेबुब मुल्ला यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेतांना रंगेहात पकडले.

यातील तक्रारदार यांना कंत्राट पध्दतीने इलेक्ट्रीकलची कामे घेण्याकरीता नवीन फर्म सुरु केली असुन त्यासाठी आवश्यक असणारे विद्युत पर्यवेक्षक परवाना तसेच विद्युत ठेकेदार परवाना मिळण्याकरीता विद्युत निरीक्षक विभाग, सोलापुर येथे अर्ज केला असुन त्यांना विद्युत पर्यवेक्षक परवाना मिळाला आहे. विद्युत ठेकेदार परवाना मिळण्याकरीता पाठपुरावा करीत असता यातील आलोसे यांनी तक्रारदार यांच्याकडे यापुर्वी दिलेल्या विद्युत पर्यवेक्षक परवान्याचे बक्षीस म्हणुन १० हजार रुपये व सध्याचे ठेकेदार परवान्याचे २२ हजार रुपये असे मिळून ३२हजार रुपये लाचेची मागणी करून त्यापैकी पहिला हप्ता १५ हजार रुपये स्विकारले असताना त्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले असुन पुढील कार्यवाही करीत आहोत...

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या