💥यासाठी कौशल्य विकासासंबंधी सर्वसमावेशक अभियान सुरू💥 

✍️फुलचंद भगत

वाशिम:- मनुष्यबळाचे कौशल्य विकसित करून त्यांना मागणी असलेल्या क्षेत्राात रोजगार/ स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्धतेद्वारे परिवार व समाजाचा एक उत्पादक सदस्य म्हणून सन्मानाने आपले भावी आयुष्य समर्थपणे घडविता यावे, यासाठी कौशल्य विकासासंबंधी सर्वसमावेशक अभियान सुरू आहे. 

        जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, वाशिम या कार्यालयाच्या वतीने अशाच कौशल्य विकासासंबंधित वेगवेगळ्या योजना व उपक्रम राबविण्यात येतात. जिल्ह्यातील रोजगार/ स्वयंरोजगार इच्छुक युवक-युवतींना कौशल्य विकासाद्वारे सक्षमीकरण करून त्यांना अधिक मागणी असलेल्या उद्योग,सेवा व तत्सम क्षेत्रात रोजगार/ स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांना मागणी आवश्यक त्या क्षेत्रात प्रशिक्षित करून देण्यासाठी जिल्ह्यातील इच्छुक खाजगी, शासकीय-निमशासकीय सेवाभावी संस्थांनी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, वाशिम येथे कार्यालयीन वेळेत भेटावे. असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त सुनंदा बजाज यांनी केले आहे....