💥एलदरी,सिधेश्वर,ईसापुर, विष्णुपुरी धरणाची दि 18 जुनची पाणी पातळी...!💥18 जून रोजी सकाळी 8 वाजे पर्यतची ही माहिती आहे💥

एलदारी 59.73 %
सिधेश्वर 20.20 ℅
ईसापुर 36.31
विष्णुपुरी 31.37 ℅

🔮 एलदारी धरण 👇🏻
मिटर – 458.260
फुट – 1503.45
धरण टक्केवारी – 59.73
आजची आवक – 0.496 mm3
ऐकुन आवक – 4.386 mm3

🔮सिधेश्वर धरण-
मिटर – 410.872
फुट – 1347.98
धरण टक्केवारी – 20.20℅
आजची आवक -1.629 mm3
ऐकुन आवक – 5.812 mm3


🔮ईसापुर धरण-
मिटर – 433.420
फुट – 1421.96
धरण टक्केवारी – 36.31 ℅
आजची आवक – 0.888 mm3
ऐकुन आवक – 34.833 mm3


🔮विष्णुपुरी धरण –
मिटर – 350.350
फुट -1149.42
धरण टक्केवारी – 31.37 ℅
आजची आवक -0.830 mm3
ऐकुन आवक – 6.210 mm3


*18 जून रोजी सकाळी 8 वाजे पर्यतची ही माहिती आहे*

🧊🧊🧊🧊🧊🧊🧊🧊

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या